دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
img_yw_news
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸

دفاع از پایان نامه : سعیده طاهرزاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارگونومی

دفاع از پایان نامه : سعیده طاهرزاده ، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته ارگونومی ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۸ آبان ۱۳۹۶

عنوان خبر آزمایشی

این چکیده خبر به صورت آزمایشی وارد شده است ..

ادامه...
برنامه اساتید
برنامه هفتگی دانشجویان در نیمسال اول 99
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
  • تماس با ما
زیربخش سازمانی شماره یک
زیربخش سازمانی
شماره دو
زیربخش سازمانی
شماره سه